Bestiariusz

Bestiariusz to cykl rzeźb stalowych inspirowanych mitologiami i wierzeniami ludowymi. Szczególną uwagę poświęciłem hybrydom, które stanowią wyzwanie zarówno pod względem interpretacyjnym jak i czysto rzeźbiarskim.

Tworząc swoje rzeźby zawsze starałem się jak najlepiej oddać naturę i formę „bestii”, wykorzystując dostępne opisy i przetwarzając je przez własną wyobraźnię.