Tablica upamiętniająca – Palace kawałek historii...

Tablica upamiętniająca ofiary zakopiańskich Palaców – najsłynniejszej katowni Podhala, gdzie w czasie okupacji mieściło się więzienie Gestapo.

Tablica wykonana na indywidualne zlecenie do Izby Pamięci ofiar II Wojny Światowej, z drewna świerkowego, została mocno „okaleczona” za pomocą ciosów siekierą i ognia, co w swej prostej wymowie ma symbolizować nazistowskie zbrodnie na więźniach politycznych. Górna cześć tablicy uwieńczona została reprodukcją słynnych kajdanów, na których oprawcy wieszali więźniów w czasie przesłuchań/tortur.

Zło jest fenomenem specyficznie ludzkim (…) Zło jest jednak nie tylko ludzkie, zło jest tragiczne.
Erich Fromm

Additional Info kawałek historii...

Rozmiar: 50 X 30X 3 Wykonanie: 2017 Materiał: Świerk

Image Gallery kawałek historii...